Fascynujący świat mikroorganizmów

Autor pokazu zajmuje się ekologią i paleoekologią torfowisk.
Z zamiłowania jest obserwatorem ptaków i fotografem.

Autorem pokazu będzie Mariusz Lamentowicz. Pracownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się ekologią i paleoekologią torfowisk oraz bada ameby skorupkowe które są ważnymi wskaźnikami zmian warunków hydrologicznych.
Mariusz Lamentowicz jest czynnie zaangażowany w ochronę różnorodności biotycznej mokradeł.
Z zamiłowania obserwator ptaków i fotograf.