Szkolne Wigilie 2008

Anita Lewandowska krótko podsumowała swoją kadencję
i podziękowała za współpracę najaktywniejszym członkom Parlamentu Uczniowskiego.
Barnaba Dębicki złożył ślubowanie w związku z objęciem funkcji przewodniczącego PU

Rozstrzygnięto dwa konkursy :