Deklaracja członkowska

Deklaruję wstąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie z siedzibą przy ul.Kurpińskiego 1, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000306349.
Jednocześnie akceptuję statut tegoż Stowarzyszenia i zobowiązuję się swym działaniem wspierać wszelkie inicjatywy podejmowane przez statutowe organy Stowarzyszenia oraz opłacać systematycznie roczne składki członkowskie.


W celu wprowadzenia nowych danych:

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

e-mail:

Telefon:


Wyrażam zgodę (proszę zaznaczyć ):

na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 nr 101, poz.926 z późn.zm.)


Powrót do Stowarzyszenia