Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

"Gospodarka i Polityka"

Etap szkolny - 20 listopada 2009r., godzina 8:00
Informacje i zgłoszenia do 16 listopada u nauczycieli WOS: E.Bardzkiej, A.Gancarz, B.Stoczczak

Regulamin, literatura ...