Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

TEMAT SPECJALNY:
"NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007-2013. STAN REALIZACJI I REZULTATY."

Etap szkolny : 10 GRUDNIA 2009 r.
Informacje i zgłoszenia do 30 listopada u nauczycieli wiedzy o społeczeństwie - E.Bardzkiej, A. Gancarz i B.Stoczczak

Witryna Olimpady