Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

W rok szkolnym 2009/2010 - Roku Historii Najnowszej - ogłoszono ogólnopolski konkurs historyczny

"Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

Organizatorem jest fundacja polsko-niemieckie pojednanie.
Informacji udzielają Panie Stoczczak, Bardzka i Gancarz.