"Kształty Muzyki"

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów I LO w Lesznie do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym pod hasłem „Kształty muzyki”. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana „Muzyka”. Mogą to być Wasze zdjęcia z koncertów, instrumentów, zespołów, wokalistów. Prace plastyczne mogą być np. projektami plakatów. Dopuszczalne są projekty plastyczne wykonane technikami komputerowymi. Prace należy dostarczyć w postaci zdjęć formatu minimum 13 x 18 cm, a prace plastyczne w formacie minimum A-3.
Po konkursie najlepsze prace będą wystawiane w szkole.
Prace należy składać u Kariny Kliś lub Mariki Rembeckiej z klasy III F (sala nr 41).
Termin składnia prac: 28 kwietnia 2010.