Profesor Wojciech Nawrocik

Z dużym zainteresowaniem śledziliśmy przebieg konkursu "Popularyzator Nauki 2008" organizowanego przez serwis "Nauka w Polsce" przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Laureat Konkursu profesor Wojciech Nawrocik, wybitny Absolwent i Przyjaciel I LO jest doskonale znany naszej społeczności. Od wielu lat Profesor zaszczyca nas swoją obecnością i wykłada podczas Sesji Popularnonaukowych i konkursów "Katedra Uczniowska".
Wsparcie prof. Nawrocika umożliwia młodzieży leszczyńskich szkół udział w warsztatach na wydziale Fizyki UAM w Poznaniu oraz w praktykach w ZIBJ w Dubnej. Nauczyciele, którzy byli opiekunami laureatów konkursów "Nauki Przyrodnicze na Scenie" reprezentowali Polskę na festiwalach SoS w Genewie, Grenoble i Kopenhadze.
Profesor Nawrocik jest współzałożycielem i członkiem zarządu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego celem jest organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie Wielkopolski, a w szczególności w regionie leszczyńskim.
W uznaniu zasług dla społeczności lokalnej, prof.Wojciech Nawrocik otrzymał w 2007r. nagrodę Prezydenta Leszna, a w roku 2011 został Honorowym Obywatelem Miasta.

Zobacz również:

"Leszczyniacy to świetni popularyzatorzy nauki", 08-09-2010 "Rozmowy Elki"
"Eksperyment jest sercem nauki" 01-09-2008 „Głos Wielkopolski”
"Fizyka jest piękna" 05-06-2008 „Panorama leszczyńska”
"Leszno dziękuje" 11-05-2007 „ABC”
"Wojciech Nawrocik - sylwetka tygodnia" 08-10-2004 "Gazeta Wyborcza"


Powrót - Katedra Uczniowska
Powrót - Absolwenci