Jędrzej Kochanek laureatem...

Jędrzej, uczeń klasy 3c zwyciężył w IV Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego.

9 lutego 2011r. 5 uczniów naszej szkoły (Jakub Bortel, Maria Walas, Agnieszka Prałat, Adrian Prałat i Jędrzej Kochanek) wzięło udział w II etapie IV Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs ten został organizowany przez Politechnikę Koszalińską oraz I LO im. St. Dubois w Koszalinie i składał się z części pisemnej i ustnej. Spośród 63 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu, Jędrzej Kochanek okazał się być najlepszym zdobywając pierwsze miejsce!
Gratulujemy!

Dagmara Kobylańska


Informacja na portalu Instytutu Neofilologii:

Poprzednia edycja konkursu...